755 locuri libere la Academia de Poliție

Poliția Română anunță că au început înscrierile la Academia de Poliție. Procesul de admitere are loc în perioada iunie – septembrie 2021.

Poliția Română anunță că au început înscrierile la Academia de Poliție. Procesul de admitere are loc în perioada iunie – septembrie 2021.

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.

Posturile disponibile
Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:
-300 de locuri pentru specialitatea poliție;
-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;
-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.
Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.

Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:
-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;
-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.

-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.

Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/, site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.

Condițiile și criteriile

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale M.A.I și pe locurile M.A.I la alte instituții de învățământ, candidații trebuie:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat
g) să aibă un comportment corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, respectiv să aibă un comportament corespunzător princiiilor care guvernează profesia de polițist, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărirea penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantata, pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
n) să nu fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare într-o instituția de învățământ.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articol precedent

Un român, fiul Prințului Charles - "Am acte doveditoare cu ADN!"

Articolul următor

Ioana Mihăilă, despre tulpina Delta: „Nu credem că pe termen extrem de scurt avem motive de îngrijorare”

Articole asemănătoare